User Tools

Site Tools


pl:start

Sparky Wiki

Witamy w SparkyLinux Wiki, źródle dokumentacji SparkyLinux.

O SparkyLinux

Podstawowe informacje o Sparky.

Zarządzanie pakietami

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.

Narzędzia Sparky

Jakie są i jak z nich korzystać.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą APTus

Sparkowe narzędzia do różnych zadań.

Tłumaczenie

Pomóż w tłumaczeniu narzędzi Sparky.

Edycje SparkyLinux

Różne wersje dla różnych zadań.

Instalacja SparkyLinux

Zainstaluj Sparky na dysku twardym lub USB.

Pulpity Sparky

Używanie SparkyLinux

Znajdź przydatne wskazówki.

Custom shortcuts

Tryb Live

Sieć

Biuro

System

Wirtualizacja

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/start.txt · Last modified: 2021/03/01 13:51 by pavroo