User Tools

Site Tools


pl:sparky_eraser

Sparky Eraser

Sparky Eraser to prosty graficzny interfejs dla narzędzi shred i wipe.

Shred może trwale usunąć pliki, Wipe usuwa foldery i jego drzewo katalogów. Usuniętych plików i folderów przez Sparky Eraser nie można łatwo odzyskać.

Instalacja:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install sparky-eraser

Eraser działa na plikach i katalogach, do których masz pełny dostęp (katalog domowy, partycje zewnętrzne itp.). Jeśli musisz trwale usunąć swoje rzeczy z systemu, uruchom Eraser z uprawnieniami sudo (na własne ryzyko):

 sudo sparky-eraser

Jeśli nie musisz uruchamiać go jako root, uruchom go normalnie z Menu→ Akcesoria→ Gumka

Sparky Eraser

Potwierdzenie jest wymagane po wybraniu pliku lub katalogu do usunięcia.

Sparky Eraser

Więcej informacji o narzędziach „shred” i „wipe” można znaleźć na stronach podręcznika:

 man shred
 man wipe

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_eraser.txt · Last modified: 2019/08/19 14:30 by pavroo