User Tools

Site Tools


pl:sparky_eraser

Sparky Eraser

Sparky Eraser to prosty graficzny interfejs dla narzędzi shred i wipe.

Shred może trwale usunąć pliki, Wipe usuwa foldery i jego drzewo katalogów. Usuniętych plików i folderów przez Sparky Eraser nie można łatwo odzyskać.

Instalacja:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install sparky-eraser

Eraser działa na plikach i katalogach, do których masz pełny dostęp (katalog domowy, partycje zewnętrzne itp.). Jeśli musisz trwale usunąć swoje rzeczy z systemu, uruchom Eraser z uprawnieniami sudo (na własne ryzyko):

 sudo sparky-eraser

Jeśli nie musisz uruchamiać go jako root, uruchom go normalnie z Menu→ Akcesoria→ Gumka

Sparky Eraser

Potwierdzenie jest wymagane po wybraniu pliku lub katalogu do usunięcia.

Sparky Eraser

Więcej informacji o narzędziach „shred” i „wipe” można znaleźć na stronach podręcznika:

 man shred
 man wipe

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_eraser.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)