User Tools

Site Tools


pl:gscreenshot

Gscreenshot

Gscreenshot to graficzna nakładka dla narzędzia scrot, która pozwala robić zdjęcia pulpitu lub wybranego okna i zapisać je na dysku lokalnym.

Gscreenshot nie był rozwijany od 2009 roku, ale został dostosowany i debianizowany dla SparkyLinux. Jest preinstalowany (począwszy od Sparky 4.0) w wersjach Sparky: LXDE, LXQt, GameOver, Openbox i JWM. Gscreenshot zastąpił nasze poprzednie narzędzie o nazwie Sparky Screenshot.

Instalacja:

 sudo apt-get install gscreenshot

Gscreenshot


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/gscreenshot.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)