User Tools

Site Tools


pl:fix_package

Naprawa uszkodzonych pakietów

Czasami proces instalowania lub aktualizazji pakietu może być z jakiegoś powodu przerwany.

W takich przypadkach NIE uruchamiaj ponownie systemu, spróbuj go naprawić przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli ponownie uruchomiłeś system i nie możesz zalogować się na swoje konto, uruchom go jeszcze raz w Trybie ratunkowym.

Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superu żytkownika sudo.

Napraw uszkodzone pakiety za pomocą narzędzia dpkg - zainstaluje wszystkie już pobrane pakiety:

 sudo dpkg --configure -a

Czasami uszkodzone pakiety wymagają więcej (brakujących) zależności, więc dpkg nie może tego rozwiązać. Użyj apt-get, aby naprawić wszystko, co nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowane i wymaga pobrania nowych pakietów:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install -f

Jeśli naprawiłeś niektóre pakiety po zepsutym procesie aktualizacji, uruchom aktualizację ponownie, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji/naprawy:

 sudo apt-get dist-upgrade

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/fix_package.txt · Last modified: 2019/08/14 22:57 by pavroo