User Tools

Site Tools


pl:fix_package

Naprawa uszkodzonych pakietów

Czasami proces instalowania lub aktualizazji pakietu może być z jakiegoś powodu przerwany.

W takich przypadkach NIE uruchamiaj ponownie systemu, spróbuj go naprawić przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli ponownie uruchomiłeś system i nie możesz zalogować się na swoje konto, uruchom go jeszcze raz w Trybie ratunkowym.

Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superu żytkownika sudo.

Napraw uszkodzone pakiety za pomocą narzędzia dpkg - zainstaluje wszystkie już pobrane pakiety:

 sudo dpkg --configure -a

Czasami uszkodzone pakiety wymagają więcej (brakujących) zależności, więc dpkg nie może tego rozwiązać. Użyj apt-get, aby naprawić wszystko, co nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowane i wymaga pobrania nowych pakietów:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install -f

Jeśli naprawiłeś niektóre pakiety po zepsutym procesie aktualizacji, uruchom aktualizację ponownie, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji/naprawy:

 sudo apt-get dist-upgrade

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/fix_package.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)