User Tools

Site Tools


pl:remove_package

Usuwanie pakietów

Usunięcie zainstalowanych pakietów można wykonać za pomocą jednego z dwóch narzędzi: apt-get lub dpkg.

Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superużytkownika sudo.

1. Aby usunąć już zainstalowany pakiet (pakiety), uruchom:

 sudo apt-get remove pakiet1 pakiet2

2. Aby usunąć pakiet z jego konfiguracją:

 sudo apt-get purge package1

3. Aby usunąć niepotrzebne zależności, po usunięciu pakietu:

 sudo apt-get autoremove

4. Pakiet można również usunąć z systemu za pomocą narzędzia dpkg :

 sudo dpkg -r pakiet1.deb

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/remove_package.txt · Last modified: 2019/08/14 22:49 by pavroo