User Tools

Site Tools


pl:remove_package

Usuwanie pakietów

Usunięcie zainstalowanych pakietów można wykonać za pomocą jednego z dwóch narzędzi: apt-get lub dpkg.

Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superużytkownika sudo.

1. Aby usunąć już zainstalowany pakiet (pakiety), uruchom:

 sudo apt-get remove pakiet1 pakiet2

2. Aby usunąć pakiet z jego konfiguracją:

 sudo apt-get purge package1

3. Aby usunąć niepotrzebne zależności, po usunięciu pakietu:

 sudo apt-get autoremove

4. Pakiet można również usunąć z systemu za pomocą narzędzia dpkg :

 sudo dpkg -r pakiet1.deb

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/remove_package.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)