User Tools

Site Tools


pl:sparky_autostart

Sparky Autostart

Sparky Autostart udostępnia menu dla programu uruchamiającego, który pozwala skonfigurować usługi autostartu systemu za pomocą narzędzia rcconf.

Sparky począwszy od wersji 4.0 opiera się na Debianie “Stretch” i używa systemd zamiast sysvinit a narzędzie „Sparky Autostart” jest przestarzałe i można je usunąć z systemu.


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_autostart.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)