User Tools

Site Tools


pl:monitor_resolution

Jak ręcznie ustawić rozdzielczość monitora

Sposób ręczny

1. Sprawdź aktualną rozdzielczość:

xrandr -q

Przykładowy wynik to:

VGA1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1024x768 60,0
800x600 60,3 56,2
848 x 480 60,0
640x480 59,9
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

2. Wygeneruj „modeline” za pomocą polecenia „gtf”:

gtf szerokość wysokość częstotliwość-odświeżania

Przykład:

gtf 1366 768 60

Wynik to:

1368 x 768 przy 60,00 Hz (GTF) hsync: 47,70 kHz; pclk: 85,86 MHz
Modeline „1368x768_60.00” 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795-HSync + Vsync

Gdzie:

  • 1366 - szerokość
  • 768 - wysokość
  • 60 - częstotliwość odświeżania

3. Ustaw rozdzielczość kopiując ostatnie wyjście polecenia gtf, zaczynając od Modeline:

xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00

Jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, po ponownym uruchomieniu wszystkie zmiany zostaną utracone.


Aby było trwałe, wykonaj:

1. Utwórz nowy plik w katalogu domowym, na przykład .mymonitor:

nano .mymonitor

2. Skopiuj poprzednie 3 polecenia użyte do ręcznego ustawienia monitora i wklej do pliku:

#!/bin/bash
xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85,86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync + Vsync
xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
xrandr --output VGA1 - tryb 1368x768_60.00

3. Ustaw plik jako wykonywalny:

chmod +x .mymonitor

4. Dodaj plik ~ HOME/.mymonitor do uruchamiania systemu.

Więcej informacji o XRandR można znaleźć za pomocą poleceń:

xrandr --help
człowiek xrandr

Graficzne nakładki dla Randr/XRandr

Istnieje kilka nakładek dla Rand/XRandr, takich jak:

  • LXrandr

  • KDE Workspace Randr
  • Arandr

Aby zainstalować arandr, użyj tego polecenia:

sudo apt-get install arandr

Następnie otwórz terminal i wprowadź:

arandr
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/monitor_resolution.txt · Last modified: 2019/09/05 21:20 by pavroo