User Tools

Site Tools


pl:desktops_from_third_party_repositories

Pulpity z zewnętrznych repozytoriów

Sparky oferuje kilka środowisk graficznych z zewnętrznych źródeł, które NIE są dostępne w repozytoriach Debian ani Sparky.

Pulpity można zainstalować przy użyciu repozytoriów projektu, które są włączane podczas procesu instalacji.

Pakiety pulpitów są tworzone przez właścicieli projektów, co oznacza, że można je instalować bez zmian.

Pulpity z zewnętrznych repozytoriów:

Pulpity można zainstalować za pomocą obrazów ISO Sparky MinimalGUI/CLI (świeża instalacja) lub poprzez Sparky APTus → zakładka Pulpit, obok istniejącego pulpitu.

Weź pod uwagę, że wszelkie problemy z pulpitami powinny być zgłaszane na stronie projekt pulpitu.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/desktops_from_third_party_repositories.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)