User Tools

Site Tools


pl:custom_shortcuts

Własne skróty klawiszowe

Dostępnych jest kilka dodatkowych skrótów klawiszowych dla pulpitów Sparky: LXQt, Openbox i Xfce:

Skrót Narzędzie LXQt polecenie Openbox polecenie Xfce polecenie
super+w Przeglądarka www x-www-browser x-www-browser x-www-browser
super+m Klient Email exo-open –launch MailReader exo-open –launch MailReader exo-open –launch MailReader
super+t Terminal emulator x-terminal-emulator x-terminal-emulator x-terminal-emulator
Print Zrzut ekranu lximage-qt - -screenshot xfce4-screenshooter / gscreenshot xfce4-screenshooter
super+e Menadżer plików pcmanfm-qt thunar thunar
super+p Drukarka system-config-printer system-config-printer system-config-printer
super+d Monitor lxqt-config-monitor xfce4-display-settings - -minimal
super+l Monitor lxrandr
super+q Wyjście wm-logout
super+r Uruchom gexec
Ctrl+Esc Menu jgmenu_run

Jak zaktualizować skróty klawiszowe

Zaktualizuj pakiet sparky-desktop-data do najnowszej wersji, następnie:

LXQt

Skopiuj plik:

/usr/share/sparky-desktop-data/lxqt/skel/.config/openbox/lxqt-rc.xml

do:

~/.config/openbox/

następnie zrestartuj Openbox:

openbox --restart

Openbox

Skopiuj plik:

/usr/share/sparky-desktop-data/openbox/skel/.config/openbox/rc.xml

do:

~/.config/openbox/

następnie zrestartuj Openbox:

openbox --restart

Xfce

Dodaj skróty klawiszowe ręcznie :

Przeglądarka www:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>w" --create --type string --set "x-www-browser"

Klient poczty Email:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>m" --create --type string --set "exo-open --launch Mailreader"

Terminal emulator:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>t" --create --type string --set "x-terminal-emulator"

Zrzut ekranu:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/Print" --create --type string --set "xfce4-screenshooter"

Menadżer plików Thunar:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>e" --create --type string --set "thunar"

Drukarka:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>p" --create --type string --set "system-config-printer"

Monitor:

xfconf-query --channel xfce4-keyboard-shortcuts --property "/commands/custom/<Super>d" --create --type string --set "xfce4-display-settings -- minimal"

Ustawienia czcionek mogą zostać zmienione, więc przywróć je później za pomocą narzędzia Xfce Config.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/custom_shortcuts.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)