User Tools

Site Tools


pl:sparky_tube

Sparky Tube

Sparky Tube pobiera plik wideo ze strony internetowej i konwertuje go na plik wyjściowy audio lub wideo.

Funkcje:

- pobiera wideo ze stron internetowych

- przekonwertowuje na format audio: acc, flac, mp3, m4a, opus, ogg vorbis, wav; lub

- przekonwertowuje na format wideo: avi, mkv, mp4

- zapisuje przekonwertowany plik audio lub wideo na dysku lokalnym

- umożliwia odtwarzanie przekonwertowanego pliku przy użyciu domyślnego odtwarzacza audio lub wideo

- mały i lekki - wykorzystuje Yad jako GUI

Instalacja

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-tube

Sparky Tube

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_tube.txt · Last modified: 2019/08/22 22:29 by pavroo