User Tools

Site Tools


pl:repository

Repozytoria Sparky

Repozytoria Sparky zawierają szereg własnych narzędzi oraz aplikacje z innych źródeł.

W zależności od gałęzi Debiana, Sparky oferuje własne repozytoria z linii:

Linia Stable - oparty na stabilnej wersji Debiana

Linia Testing (Rolling) - na bazie Debiana testowego

Linia Oldstable - oparty na Debianie starym stabilnym

Linia Oldoldstable - oparty na Debianie starym starym stabilnym


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/repository.txt · Last modified: 2021/08/17 11:58 by pavroo