User Tools

Site Tools


pl:sparky_screenshot

Sparky Screenshot

Sparky Screenshot to oparty na Yad graficzny interfejs dla narzędzia scrot, który pozwala zrobić zdjęcie pulpitu lub wybranego okna i zapisać je na dysku lokalnym.

Pakiet był zainstalowany (do wersji 3.6 i 4.0 RC) w wersjach Sparky: LXDE, LXQt, GameOver, Openbox i JWM. Począwszy od Sparky 4.0, Sparky Screenshot został zastąpiony przez Gscreenshot.

 sudo apt-get install sparky-screenshot

Sparky Screenshot


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_screenshot.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)