User Tools

Site Tools


pl:radiostation

RadioStation

RadioStation jest forkiem Radiotray-Lite, lekkiego klona oryginalnego ottwarzacza radio online Radio Tray, napisanego w C++.

Najważniejsze cechy

 • Działa w pasku zadań systemu Linux.
 • Ma możliwie minimalny interfejs.
 • Odtwarza większość formatów mediów (używa gstreamer).
 • Obsługuje listy odtwarzania PLS, M3U, ASX, RAM, XSPF.

Instalacja

Jest dostępny dla Sparky 5 i nowszych.

sudo apt install radiostation

Pierwsze uruchomienie spowoduje skopiowanie domyślnej listy stacji radiowych (jeśli nie istnieje) do:

 ~/.config/radiostation/bookmarks.xml

Jeśli aktualizacja zawiera uaktualnioną listę stacji, nie zostanie ona skopiowana do katalogu domowego i nie będzie używana, chyba że stara lista nadal istnieje. Jeśli chcesz załadować nowszą listę stacji, wykonaj kopię zapasową istniejącej listy:

 mv ~/.config/radiostation/bookmarks.xml ~/.config/radiostation/bookmarks-copy.xml

Następnie uruchom ponownie aplikację RadioStation.

Konfiguracja

Zakładki

Skopiuj istniejące bookmarks.xml z Radio Tray (który zwykle znajduje się w $HOME/.local/share/radiotray/bookmarks.xml) do katalogu $HOME/.config/radiostation/

Opcje

Plik konfiguracyjny znajduje się w tym samym katalogu, co plik zakładek. Ma prosty format XML i obsługiwane są następujące opcje:

 • last_station – nazwa ostatnio odtwarzanej stacji. Automatycznie aktualizowana, nie musisz jej zmieniać.
 • buffer_size – rozmiar bufora wewnętrznego gstreamera.
 • url_timeout – limit czasu w sekundach na pobranie listy odtwarzania.
 • notifications – jeśli ustawione na false, wyłącza powiadomienia na pulpicie. Domyślnie włącza.

Przykład:

<?xml version="1.0"?>
<config>
 <option name="last_station" value="Rock 181" />
 <option name="buffer_size" value="102400" />
 <option name="url_timeout" value="5" />
 <option name="notifications" value="false" />
</config>

RadioStation

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/radiostation.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)