User Tools

Site Tools


pl:lightscribe_installer

Instalator LightScribe

LightScribe to technologia nagrywania na dyskach optycznych, opracowana przez firmę Hewlett-Packard, która wykorzystuje specjalnie powlekane nośniki do nagrywania płyt CD i DVD do produkcji laserowo wytrawionych etykiet z tekstem lub grafiką, w przeciwieństwie do naklejek i płyt drukowanych.

Czego potrzebujesz, aby korzystać z technologii LightScribe?

  • Nagrywarka CD/DVD z obsługą technologii LightScribe
  • Pustą płytę CD/DVD zgodną z technologią LightScribe
  • Aplikacja (sterowniki), która pozwala korzystać z technologii LightScribe na twoim komputerze
  • Dodatkowa aplikacja, która zapewnia więcej funkcji niż standardowa aplikacja (opcja)

Instalator LightScribe OnLine Sparky pozwala pobrać i zainstalować wszystkie potrzebne komponenty, aby włączyć technologię LightScribe na komputerze z systemem SparkyLinux.

Instalacja:

 sudo apt-get install lightscribe-installer

Mastępnie uruchom graficzny instalator z menu systemu→ Grafika→ 4L-GUI

Instalator Sparky instaluje pakiety 32 bitowe LightScribe w systemie 32 lub 64 bitowym.

Instalator LightScribe

Po zakończeniu procesu instalacji masz dwie możliwości korzystania z tej technologii:

1. Uruchom domyślny interfejs programu dostarczony przez LightScribe, za pomocą polecenia:

 cd /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler
 ./SimpleLabeler

LightScribe

2. Uruchom drugi program dostarczony przez Lacie, restarując (uruchom ponownie) z Menu→ Grafika→ 4L-GUI

Lacie


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/lightscribe_installer.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)