User Tools

Site Tools


pl:sparky_web

Instalator Sparky Web Browser

Sparky Web Browser Installer jest teraz modułem Sparky APTus.

Instalator przeglądarki internetowej to małe narzędzie oparte na Yad, które pozwala zainstalować jedną z ponad 20 przeglądarek internetowych za pomocą jednego kliknięcia.

Obsługiwane przeglądarki to: Brave, Chromium, Conkeror, Cyberfox, Dillo, Dooble, Epiphany, ELinks, Falkon, Firefox ESR, Firefox najnowszy, Google Chrome, IceCat, Iridium, Iron, Konqueror, Links2, Lynx, Midori, Min, NetSurf, Opera, Otter, Palemoon, SeaMonkey, TOR Browser, Vivaldi, W3M, Waterfox.

Ważne!

1. Brave, Cyberfox, Google Chrome, Opera można zainstalować tylko na 64-bitowych systemach operacyjnych.

2. Najnowsza wersja Firefoksa może być zainstalowana na Sparky, który oparty jest o Debiana testowego.

Instalacja:

 sudo apt install sparky-webbrowser-installer

Po instalacji aplikacja jest dostępna za pośrednictwem APTus → zakładka Sieć

 Instalator przeglądarki internetowej

pl/sparky_web.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)