User Tools

Site Tools


pl:bspwm

Table of Contents

bspwm

 bspwm jest teraz dostępny w repozytoriach Debiana

Z Wikipedii:

„bspwm to kafelkowy menedżer okien zaprojektowany dla X11 i napisany w C. Obsługuje układy kafelkowe, układanie w stosy i tabulacje, które są obsługigane dynamicznie. Reprezentuje okna jako liście pełnego drzewa binarnego.”

Instalacja

 sudo apt-get install bspwm

bspwm może być również zainstalowany via APTus, obrazy ISO MinimalGUI/CLI lub meta pakiet 'sparky-desktop-bspwm'.

Skróty klawiszowe

Instalacja via APTus lub MinimalGUI/CLI dostarcza również konfigurację Sparky dla panelu Tin2 i kilku aplikacji oraz skróty klawiszowe:

 przeciągnij pływające okna do pożądanej pozycji: floating_modifier $mod
 uruchom terminal: $mod+Return
 zabij okno: $mod+Shift+q
 start dmenu (program uruchamiający): $mod+d
 # change focus
 $mod+j focus left
 $mod+k focus down
 $mod+l focus up
 $mod+semicolon focus right
 # alternatively, you can use the cursor keys:
 $mod+Left focus left
 $mod+Down focus down
 $mod+Up focus up
 $mod+Right focus right
 # move focused window
 $mod+Shift+j move left
 $mod+Shift+k move down
 $mod+Shift+l move up
 $mod+Shift+semicolon move right
 # alternatively, you can use the cursor keys:
 $mod+Shift+Left move left
 $mod+Shift+Down move down
 $mod+Shift+Up move up
 $mod+Shift+Right move right
 split in horizontal orientation: $mod+h
 split in vertical orientation: $mod+v
 enter fullscreen mode for the focused container: $mod+f
 # change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
 $mod+s layout stacking
 $mod+w layout tabbed
 $mod+e layout toggle split
 toggle tiling / floating: $mod+Shift+space
 change focus between tiling / floating windows: $mod+space
 focus the parent container: $mod+a
 focus the child container: $mod+d focus
 # przełączenie pomiędzy wirtualnymi pulpitami
 $mod+1 workspace 1
 $mod+2 workspace 2
 $mod+3 workspace 3
 $mod+4 workspace 4
 $mod+5 workspace 5
 $mod+6 workspace 6
 $mod+7 workspace 7
 $mod+8 workspace 8
 $mod+9 workspace 9
 $mod+0 workspace 10
 # przeniesienie okna do innego wirtualnego pulpitu
 $mod+Shift+1 move container to workspace 1
 $mod+Shift+2 move container to workspace 2
 $mod+Shift+3 move container to workspace 3
 $mod+Shift+4 move container to workspace 4
 $mod+Shift+5 move container to workspace 5
 $mod+Shift+6 move container to workspace 6
 $mod+Shift+7 move container to workspace 7
 $mod+Shift+8 move container to workspace 8
 $mod+Shift+9 move container to workspace 9
 $mod+Shift+0 move container to workspace 10
 ponowne załadowanie pliku konfiguracyjnego: $mod+Shift+c
 restart i3: $mod+Shift+r
 wyjście z i3: $mod+Shift+e
 # dodatkowe skróty sparky
 wstrzymanie systemu: $mod+Shift+s
 hibernacja systemu: $mod+Shift+h
 restart systemu: $mod+Shift+b
 wyłączenie systemu: $mod+Shift+p
 midnight commander: $mod+Ctrl+m
 ustawienia monitora: $mod+Ctrl+l
 pcmanfm: $mod+Ctrl+f
 przeglądarka www: $mod+Ctrl+w
 tapeta: $mod+Ctrl+n
 synaptic: $mod+Ctrl+y
 ogniowa: $mod+Ctrl+u
 drukarka: $mod+Ctrl+p
 lxtask: $mod+Ctrl+x
 gscreenshot: $mod+Ctrl+s

bspwm

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/bspwm.txt · Last modified: 2019/09/04 00:02 by pavroo