User Tools

Site Tools


pl:bspwm

Table of Contents

bspwm

 bspwm jest teraz dostępny w repozytoriach Debiana

Z Wikipedii:

„bspwm to kafelkowy menedżer okien zaprojektowany dla X11 i napisany w C. Obsługuje układy kafelkowe, układanie w stosy i tabulacje, które są obsługigane dynamicznie. Reprezentuje okna jako liście pełnego drzewa binarnego.”

Instalacja

 sudo apt-get install bspwm

bspwm może być również zainstalowany via APTus, obrazy ISO MinimalGUI/CLI lub meta pakiet 'sparky-desktop-bspwm'.

Skróty klawiszowe

Instalacja via APTus lub MinimalGUI/CLI dostarcza również konfigurację Sparky dla panelu Tin2 i kilku aplikacji oraz skróty klawiszowe:

 przeciągnij pływające okna do pożądanej pozycji: floating_modifier $mod
 uruchom terminal: $mod+Return
 zabij okno: $mod+Shift+q
 start dmenu (program uruchamiający): $mod+d
 # change focus
 $mod+j focus left
 $mod+k focus down
 $mod+l focus up
 $mod+semicolon focus right
 # alternatively, you can use the cursor keys:
 $mod+Left focus left
 $mod+Down focus down
 $mod+Up focus up
 $mod+Right focus right
 # move focused window
 $mod+Shift+j move left
 $mod+Shift+k move down
 $mod+Shift+l move up
 $mod+Shift+semicolon move right
 # alternatively, you can use the cursor keys:
 $mod+Shift+Left move left
 $mod+Shift+Down move down
 $mod+Shift+Up move up
 $mod+Shift+Right move right
 split in horizontal orientation: $mod+h
 split in vertical orientation: $mod+v
 enter fullscreen mode for the focused container: $mod+f
 # change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
 $mod+s layout stacking
 $mod+w layout tabbed
 $mod+e layout toggle split
 toggle tiling / floating: $mod+Shift+space
 change focus between tiling / floating windows: $mod+space
 focus the parent container: $mod+a
 focus the child container: $mod+d focus
 # przełączenie pomiędzy wirtualnymi pulpitami
 $mod+1 workspace 1
 $mod+2 workspace 2
 $mod+3 workspace 3
 $mod+4 workspace 4
 $mod+5 workspace 5
 $mod+6 workspace 6
 $mod+7 workspace 7
 $mod+8 workspace 8
 $mod+9 workspace 9
 $mod+0 workspace 10
 # przeniesienie okna do innego wirtualnego pulpitu
 $mod+Shift+1 move container to workspace 1
 $mod+Shift+2 move container to workspace 2
 $mod+Shift+3 move container to workspace 3
 $mod+Shift+4 move container to workspace 4
 $mod+Shift+5 move container to workspace 5
 $mod+Shift+6 move container to workspace 6
 $mod+Shift+7 move container to workspace 7
 $mod+Shift+8 move container to workspace 8
 $mod+Shift+9 move container to workspace 9
 $mod+Shift+0 move container to workspace 10
 ponowne załadowanie pliku konfiguracyjnego: $mod+Shift+c
 restart i3: $mod+Shift+r
 wyjście z i3: $mod+Shift+e
 # dodatkowe skróty sparky
 wstrzymanie systemu: $mod+Shift+s
 hibernacja systemu: $mod+Shift+h
 restart systemu: $mod+Shift+b
 wyłączenie systemu: $mod+Shift+p
 midnight commander: $mod+Ctrl+m
 ustawienia monitora: $mod+Ctrl+l
 pcmanfm: $mod+Ctrl+f
 przeglądarka www: $mod+Ctrl+w
 tapeta: $mod+Ctrl+n
 synaptic: $mod+Ctrl+y
 ogniowa: $mod+Ctrl+u
 drukarka: $mod+Ctrl+p
 lxtask: $mod+Ctrl+x
 gscreenshot: $mod+Ctrl+s

bspwm

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/bspwm.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)