User Tools

Site Tools


pl:sparky_picom

Sparky Picom

Sparky Picom to prosty front-end Picom oparty na Yad.

Picom jest menadżerem kompozycji - forkiem Compton.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-picom

Uruchom Sparky Picom z Menu→ Akcesoria.

Pakiet sparky-picom zapewnia:

  • łatwy sposób na zainstalowanie picom
  • prosty interfejs graficzny z kilkoma opcjami: uruchamianie, zatrzymywanie, ładowanie i edycja pliku konfiguracyjnego
  • przykładowy plik konfiguracyjny, więc nie musisz sam go szukać

Upewnij się, że inny menedżer kompozycji jest wyłączony przed uruchomieniem Picom.

Sparky Picom


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_picom.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)