User Tools

Site Tools


pl:budgie

Budgie Desktop

 Budgie Desktop jest już dostępny w repozytorium Debiana

Budgie to flagowy pulpit Solus i jest projektem dystrybucji Solus. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnym użytkowniku, koncentruje się na prostocie i elegancji. Napisany od podstaw z myślą o integracji, pulpit Budgie ściśle integruje się z GNOME, wykorzystując podstawowe technologie, aby zaoferować alternatywne wrażenia pulpitu.

Budgie Desktop oferuje narzędzia, takie jak:

  • Menu Budgie - intuicyjne menu, które umożliwia szybki dostęp do zainstalowanych programów, oferując zarówno widok kategorii, jak i kompaktowy
  • Raven - aplet, centrum powiadomień i ustawienia systemu

Instalacja

Pakiety pulpitu Budgie są również dostępne z repozytoriów Sparky i Debian.

sudo apt-get install budgie-desktop

Budgie można również zainstalować za pomocą APTus, obrazów ISO MinimalGUI/CLI lub meta pakietu „sparky-desktop-budgie”.

Budgie Desktop

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/budgie.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)