User Tools

Site Tools


pl:sparky_office

Sparky Office

Sparky Office jest teraz modułem Sparky APTus

Sparky Office to narzędzie, które pozwala szybko zainstalować jedną z aplikacji biurowych:

 • AbiWord i Gnumeric - mały zestaw dwóch aplikacji: edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Atril - przeglądarka dokumentów dla MATE
 • Evince - przeglądarka dokumentów wielu formatów dokumentów
 • LibreOffice - wieloplatformowy pakiet biurowy (preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky „Full”), można zainstalować, jeśli OpenOffice nie jest zainstalowany
 • MS Office - skróty menu zapewniają szybki dostęp do uruchamiania aplikacji internetowych MS Office za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • MuPDF - lekka przeglądarka plików PDF i XPS
 • Okular - przeglądarka dokumentów dla KDE
 • OpenOffice - pakiet biurowy; zainstaluj po usunięciu LibreOffice
 • Qpdfview - przeglądarka dokumentów z kartami
 • WPS Office - pakiet biurowy, który oferuje WPS Writer, WPS Presentation i WPS Spreadsheet
 • Xpdf - przeglądarka plików Portable Document Format (PDF).

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-office

Uruchom go z Sparky APTus → zakładka Biuro

Sparky Office


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_office.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)