User Tools

Site Tools


pl:start

Sparky Wiki

Witamy w SparkyLinux Wiki, źródle dokumentacji SparkyLinux.

O SparkyLinux

Podstawowe informacje o Sparky.

Zarządzanie pakietami

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.

Narzędzia Sparky

Jakie są i jak z nich korzystać.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą APTus

Sparkowe narzędzia do różnych zadań.

Tłumaczenie

Pomóż w tłumaczeniu narzędzi Sparky.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/start.txt · Last modified: 2020/07/23 23:59 by pavroo