User Tools

Site Tools


pl:start

Sparky Wiki

Witamy w SparkyLinux Wiki, źródle dokumentacji SparkyLinux.

O SparkyLinux

Podstawowe informacje o Sparky.

Zarządzanie pakietami

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.

Tłumaczenie

Pomóż w tłumaczeniu narzędzi Sparky.

Pulpity Sparky

pl/start.txt · Last modified: 2022/11/03 17:05 by pavroo