User Tools

Site Tools


pl:sparky_optical

Sparky Optical

Sparky Optical to narzędzie działające w tacce systemowej, które umożliwia montowanie, odmontowywanie i wysuwanie płyt CD i DVD.

Instalacja:

sudo apt update
sudo apt-get install sparky-optical

Użytkownicy Sparky JWM i Openbox (wszystkich małych menadżerów okien) muszą dodać poniższe polecenie do pliku konfiguracyjnego/startowego menadżera okien:

/usr/bin/sparky-optical /opt/tray/sparky-menu-optical

<--- Sparky Optical|Public Domain Image

pl/sparky_optical.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)