User Tools

Site Tools


pl:sparky_optical

Sparky Optical

Sparky Optical to narzędzie działające w tacce systemowej, które umożliwia montowanie, odmontowywanie i wysuwanie płyt CD i DVD.

Instalacja:

sudo apt update
sudo apt-get install sparky-optical

Użytkownicy Sparky JWM i Openbox (wszystkich małych menadżerów okien) muszą dodać poniższe polecenie do pliku konfiguracyjnego/startowego menadżera okien:

/usr/bin/sparky-optical /opt/tray/sparky-menu-optical

<--- Sparky Optical|Public Domain Image

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_optical.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)