User Tools

Site Tools


pl:sparky_xdf

Sparky Xdf

Sparky Xdf to bazujący na Yad frontend dla polecenia df, które wyświetla użycie partycji dysku.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-xdf

Sparky Xdf


pl/sparky_xdf.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)