User Tools

Site Tools


pl:upgrade

Ręczna aktualizacja systemu

Ręczną aktualizację systemu można wykonać w dowolnym emulatorze terminala, w zależności od środowiska pulpitu, na przykład:

  • Lxterminal (LXDE, Openbox, JWM)
  • Terminal MATE (MATE)
  • Konsole (KDE)
  • QTerminal (LXQt)
  • Terminal Xfce4 (Xfce)
  • Terminology (Enlightenment)
  • Gnome Terminal, Xterm, Terminator, Tilda itp. Itp.

lub w terminalu systemowym, który jest dostępny za pomocą klawiszy: „Alt” + „Ctrl” + „F1 - F6” (F7 powrót do X).

Wszystkie operacje muszą być wykonane jako administrator systemu (root).

Bezpieczna aktualizacja - zaktualizuje wszystkie już zainstalowane pakiety bez instalowania nowych zależności:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade

Pełna aktualizacja systemu - zaktualizuje wszystkie pakiety, instalując dodatkowe nowe pakiety wymagane przez proces aktualizacji. Ta opcja jest zalecana dla SparkyLinux, ponieważ jest oparty na Debianie testowym.

 sudo apt-get update
 sudo apt-get dist-upgrade

Jeśli proces aktualizacji się nie powiedzie lub aby mieć pewność, że wszystko poszło dobrze, uruchom:

sudo apt-get install -f

Miej na uwadze, że nowe pakiety pojawiają się codziennie w Debianie testowym, więc aktualizuj system tak często, jak to możliwe (codziennie jest idealne, ale to twój wybór).

Jeśli NIE chcesz zaktualizować wybranego pakietu, wykonaj:

 echo nazwa-pakietu hold|dpkg --set-selections

Odblokuj wstrzymany pakiet, aby można go było zaktualizować:

 echo nazwa-pakietu install|dpkg --set-selections

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/upgrade.txt · Last modified: 2020/03/16 22:45 by pavroo