User Tools

Site Tools


pl:upgrade

Ręczna aktualizacja systemu

Ręczną aktualizację systemu można wykonać w dowolnym emulatorze terminala, w zależności od środowiska pulpitu, na przykład:

  • Lxterminal (LXDE, Openbox, JWM)
  • Terminal MATE (MATE)
  • Konsole (KDE)
  • QTerminal (LXQt)
  • Terminal Xfce4 (Xfce)
  • Terminology (Enlightenment)
  • Gnome Terminal, Xterm, Terminator, Tilda itp. Itp.

lub w terminalu systemowym, który jest dostępny za pomocą klawiszy: „Alt” + „Ctrl” + „F1 - F6” (F7 powrót do X).

Wszystkie operacje muszą być wykonane jako administrator systemu (root).

Bezpieczna aktualizacja - zaktualizuje wszystkie już zainstalowane pakiety bez instalowania nowych zależności:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade

Pełna aktualizacja systemu - zaktualizuje wszystkie pakiety, instalując dodatkowe nowe pakiety wymagane przez proces aktualizacji. Ta opcja jest zalecana dla SparkyLinux, ponieważ jest oparty na Debianie testowym.

 sudo apt-get update
 sudo apt-get dist-upgrade

Jeśli proces aktualizacji się nie powiedzie lub aby mieć pewność, że wszystko poszło dobrze, uruchom:

sudo apt-get install -f

Miej na uwadze, że nowe pakiety pojawiają się codziennie w Debianie testowym, więc aktualizuj system tak często, jak to możliwe (codziennie jest idealne, ale to twój wybór).

Jeśli NIE chcesz zaktualizować wybranego pakietu, wykonaj:

 echo nazwa-pakietu hold|dpkg --set-selections

Odblokuj wstrzymany pakiet, aby można go było zaktualizować:

 echo nazwa-pakietu install|dpkg --set-selections

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/upgrade.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)