User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade

Sparky APTus Upgrade (System Upgrade)

Sparky APTus Upgrade (aka System Upgrade) to małe narzędzie, które:

  • aktualizuje listę pakietów
  • wykonuje pełną aktualizację systemu (dist-upgrade)
  • ponownie sprawdza listę pakietów, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji

Sparky APTus Upgrade jest preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky; jeśli nie, zainstaluj go:

 sudo apt-get install sparky-aptus-upgrade

Aktualizacja Sparky APTus zapewnia ZALECANY sposób na uaktualnienie instalacji Sparky i pozwala na aktualizację systemu.

Począwszy od wersji 0.3.15, dostępne jest również narzędzie z linii poleceń, które zaktualizuje twój OS za pomocą jednej komendy:

 sparky-upgrade

pl/aptus_upgrade.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1