User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade

Sparky APTus Upgrade (System Upgrade)

Sparky APTus Upgrade (aka System Upgrade) to małe narzędzie, które:

  • aktualizuje listę pakietów
  • wykonuje pełną aktualizację systemu (dist-upgrade)
  • ponownie sprawdza listę pakietów, aby upewnić się, że nie ma już nic do aktualizacji

Sparky APTus Upgrade jest preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky; jeśli nie, zainstaluj go:

 sudo apt-get install sparky-aptus-upgrade

Aktualizacja Sparky APTus zapewnia ZALECANY sposób na uaktualnienie instalacji Sparky i pozwala na aktualizację systemu.

Począwszy od wersji 0.3.15, dostępne jest również narzędzie z linii poleceń, które zaktualizuje twój OS za pomocą jednej komendy:

 sparky-upgrade

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/aptus_upgrade.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)