User Tools

Site Tools


pl:sparky_cli

Edycja SparkyLinux CLI

Edycja SparkyLinux MinimalCLI (Command Line Interface) jest wersją Sparky dostarczoną bez serwera graficznego X Server.

Zawiera tak mały zestaw preinstalowanych pakietów, jak to możliwe i pozwala zbudować dowolne środowisko pulpitu na bazie Debiana.

SparkyLinux CLI zawiera tylko:

  • system bazowy Debiana
  • network-manager
  • Midnight Commander - manager plików, edytor tekstu i klient ftp
  • eLinks – przegladarkę stron www
  • Sparky Advanced Installer (sparky-installer)
  • zestaw sterowników dla kart sieci bezprzewodowej
  • unzip, unrar, p7zip-full, ntfs-3g, nano, ufw

Tryb Live

Nazwa uzytkownika systemu Live to: live

Hasło: live

Hasło administratora system 'root' jest puste, jeśli chcesz pracować jako root, wpisz:

 sudo su

Sieć

Wszystkie wersje Sparky, w tym edycja CLI, są oferowane ze wstępnie zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi sterownikami Wi-Fi. System Live umożliwia połączenie z Internetem, zwłaszcza za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych.

Począwszy od wersji Sparky 4.3, Wicd i Ceni zostały usunięte i zastąpione menedżerem sieci Network-Manager.

Aby ręcznie ustawić połączenie sieciowe, uruchom polecenie:

 nmtui

Sieć w starszych wersjach

Połączenie z internetem za pośrednictwem Wicd-Cli (nie jest już używane w Sparky CLI).

Znajdź dostępne sieci:

 wicd-cli -y -l

Utwórz połączenie:

 wicd-cli --wireless -n [network-name] -m [ESSID] -c

Więcej inforamcji:

 wicd-cli --help
 man wicd-cli

Wicd-Curses

Wicd posiada interfejs tekstowy, który można uruchomić poleceniem:

 wicd-curses

Instalator

SparkyLinux CLI posiada domyśnie zainstalowany tekstowy instalator Advanced Installer. Instalator oferuje wsparcie dla instalacji na maszynach wyposażonych w BIOS lub UEFI.

Uruchomienie za pośrednictwem polecenia:

 sudo sparky-installer

Począwszy od SparkyLinux 4.3, instalator pozwala na zainstalowanie jednego z około 20 pulpitów. Więcej informacji na stronie Sparky Minimal.

pl/sparky_cli.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1