User Tools

Site Tools


pl:sparky_cli

Edycja SparkyLinux CLI

Edycja SparkyLinux MinimalCLI (Command Line Interface) jest wersją Sparky dostarczoną bez serwera graficznego X Server.

Zawiera tak mały zestaw preinstalowanych pakietów, jak to możliwe i pozwala zbudować dowolne środowisko pulpitu na bazie Debiana.

SparkyLinux CLI zawiera tylko:

  • system bazowy Debiana
  • network-manager
  • Midnight Commander - manager plików, edytor tekstu i klient ftp
  • eLinks – przegladarkę stron www
  • Sparky Advanced Installer (sparky-installer)
  • zestaw sterowników dla kart sieci bezprzewodowej
  • unzip, unrar, p7zip-full, ntfs-3g, nano, ufw

Tryb Live

Nazwa uzytkownika systemu Live to: live

Hasło: live

Hasło administratora system 'root' jest puste, jeśli chcesz pracować jako root, wpisz:

 sudo su

Sieć

Wszystkie wersje Sparky, w tym edycja CLI, są oferowane ze wstępnie zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi sterownikami Wi-Fi. System Live umożliwia połączenie z Internetem, zwłaszcza za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych.

Począwszy od wersji Sparky 4.3, Wicd i Ceni zostały usunięte i zastąpione menedżerem sieci Network-Manager.

Aby ręcznie ustawić połączenie sieciowe, uruchom polecenie:

 nmtui

Sieć w starszych wersjach

Połączenie z internetem za pośrednictwem Wicd-Cli (nie jest już używane w Sparky CLI).

Znajdź dostępne sieci:

 wicd-cli -y -l

Utwórz połączenie:

 wicd-cli --wireless -n [network-name] -m [ESSID] -c

Więcej inforamcji:

 wicd-cli --help
 man wicd-cli

Wicd-Curses

Wicd posiada interfejs tekstowy, który można uruchomić poleceniem:

 wicd-curses

Instalator

SparkyLinux CLI posiada domyśnie zainstalowany tekstowy instalator Advanced Installer. Instalator oferuje wsparcie dla instalacji na maszynach wyposażonych w BIOS lub UEFI.

Uruchomienie za pośrednictwem polecenia:

 sudo sparky-installer

Począwszy od SparkyLinux 4.3, instalator pozwala na zainstalowanie jednego z około 20 pulpitów. Więcej informacji na stronie Sparky Minimal.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_cli.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)