User Tools

Site Tools


pl:home_roasted_third_party_desktops

Pulpity z zewnętrznych źródeł

Sparky oferuje kilka dodatkowych środowisk/menedżerów okien, które nie są dostępne w repozytoriach rodzica Sparky - Debiana (niektóre z nich już są).

Wspomniane pulpity są dostępne jako pakiety kodu źródłowego hostowane przez programistów pulpitu. Są one pobierane, kompilowane, debianizowane lub ponownie debianizowane dla użytkowników końcowych i umieszczane w repozytoriach Sparky.

Samodzielnie kompilowane pulpity z zewnętrznych źródeł dostępne w repozytorium Sparky:

Pulpity można zainstalować za pomocą obrazów ISO Sparky MinimalGUI/CLI (świeża instalacja) lub poprzez Sparky APTus → zakładka Pulpit lub za pomocą menadżera pakietów Synaptic, obok istniejącego pulpitu.

Miej na uwadze, że wszelkie problemy z pulpitami powinny być zgłaszane na stronie projektu pulpitu.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/home_roasted_third_party_desktops.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)