User Tools

Site Tools


pl:home_roasted_third_party_desktops

Pulpity z zewnętrznych źródeł

Sparky oferuje kilka dodatkowych środowisk/menedżerów okien, które nie są dostępne w repozytoriach rodzica Sparky - Debiana (niektóre z nich już są).

Wspomniane pulpity są dostępne jako pakiety kodu źródłowego hostowane przez programistów pulpitu. Są one pobierane, kompilowane, debianizowane lub ponownie debianizowane dla użytkowników końcowych i umieszczane w repozytoriach Sparky.

Samodzielnie kompilowane pulpity z zewnętrznych źródeł dostępne w repozytorium Sparky:

Pulpity można zainstalować za pomocą obrazów ISO Sparky MinimalGUI/CLI (świeża instalacja) lub poprzez Sparky APTus → zakładka Pulpit lub za pomocą menadżera pakietów Synaptic, obok istniejącego pulpitu.

Miej na uwadze, że wszelkie problemy z pulpitami powinny być zgłaszane na stronie projektu pulpitu.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/home_roasted_third_party_desktops.txt · Last modified: 2019/09/02 12:51 by pavroo