User Tools

Site Tools


pl:weather_location

Jak zmienić lokalizację pogody w menu Openbox

SparkyLinux Openbox Editon wstępnie skonfigurował lokalizację pogody w swoim menu dla Warszawy.

Jeśli chcesz to zmienić na swoje miejsce zamieszkania:

  • Znajdź swoją lokalizację na http://www.weather.com lub https://weather.codes/
  • Skopiuj kod z linku adresu (na przykład dla Londynu, Wielka Brytania to UKXX0085)
  • Otwórz menu Konfiguracja→ ObMenu→ Pogoda i zmień PLXX0028 na swój kod

lub edytuj za pomocą dowolnego edytora tekstowego, plik:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml

i zmień swój kod Warszawy w wierszu gweather.

  • Uruchom ponownie Openbox
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/weather_location.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)