User Tools

Site Tools


pl:weather_location

Jak zmienić lokalizację pogody w menu Openbox

SparkyLinux Openbox Editon wstępnie skonfigurował lokalizację pogody w swoim menu dla Warszawy.

Jeśli chcesz to zmienić na swoje miejsce zamieszkania:

  • Znajdź swoją lokalizację na http://www.weather.com lub https://weather.codes/
  • Skopiuj kod z linku adresu (na przykład dla Londynu, Wielka Brytania to UKXX0085)
  • Otwórz menu Konfiguracja→ ObMenu→ Pogoda i zmień PLXX0028 na swój kod

lub edytuj za pomocą dowolnego edytora tekstowego, plik:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml

i zmień swój kod Warszawy w wierszu gweather.

  • Uruchom ponownie Openbox
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/weather_location.txt · Last modified: 2019/09/05 00:21 by pavroo