User Tools

Site Tools


pl:sparky_online

Sparky Online

Sparky Online sprawdza twoją stronę internetową, aby powiedzieć ci, że jest online i wyświetla wyskakujące okienko na pulpicie.

Pakiet nie jest dostępny w repozytoriach Sparky, ale można go zainstalować ręcznie z repozytorium Sparky GitHub.

1. Zainstaluj zależność:

 sudo apt update
 sudo apt install cron iputils-ping wget yad

2. Pobierz pliki „sparky-online” i „sparky-online-cron” z repozytorium GitHub:

github.com/sparkylinux/sparky-online

3. Zmodyfikuj „sparky-online” - umieść adres strony internetowej w sekcji WEB, a następnie:

 sudo cp sparky-online /usr/bin/
 sudo chmod +x /usr/bin/sparky-online

4. Zmodyfikuj „sparky-online-cron” - konfiguruje sprawdzanie strony internetowej co 1 godzinę, więc zmień wartość na swoją (w godzinach), a „pavroo” na swoją nazwę użytkownika, a następnie:

 sudo cp sparky-online-cron /etc/cron.d/
 sudo chown root:root /etc/cron.d/sparky-online-cron
 sudo systemctl restart cron

Sparky Online

pl/sparky_online.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)