User Tools

Site Tools


pl:sparky_home

Edycje domowe

Wersje SparkyLinux „Home” (lub „Full”) zapewniają w pełni funkcjonalny i wstępnie skonfigurowany system operacyjny dla użytkowników domowych.

System zawiera zestaw aplikacji do codziennego użytku, takich jak:

- Sieć: przeglądarka Firefox, klient poczty Thunderbird, klient BitTorrent Transmission, klient IRC HexChat, klient RSS Liferea, klient Pidgin IM, menedżer pobierania uGet

- Grafika: obsługa kamery Camorama, Gscreenshot, proste skanowanie

- Biuro: przeglądarka dokumentów Evince/Atril, pakiet LibreOffice

- Multimedia: odtwarzacz VLC, odtwarzacz audio Exaile, RadioTray, RecordMyDesktop, Xfburn

- Inne: Klawiatura wirtualna, menedżer Bluetooth, menedżer pakietów Sysnaptic, kodeki multimedialne, wiele sterowników Wi-Fi, itp.

- aplikacje Sparky do różnych zadań.

Wersje Sparky „Home” są dostępne w następujących edycjach do wyboru:

- LXDE

- LXQt

- Xfce

Wszystkie z nich są wyposażone w Sparky Installer (Calamares), aby przenieść system Live na dysk twardy.

Dostępny jest także zaawansowany instalator Sparky oparty na Yad („sparky-installer”), umożliwiający zainstalowanie systemu Live na dysku twardym lub dysku USB.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_home.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)