User Tools

Site Tools


pl:upgrade_higher_release

Aktualizacja do wyższej wersji

Możliwa jest aktualizacja obecnej instalacji Sparky z wersji niższej do wyższej.

Począwszy od marca 2020, Sparky używa nazw gałęzi w repozytoriach co pozwala na uproszczenie samego procesu aktualizacji.

pl/upgrade_higher_release.txt · Last modified: 2021/08/20 12:24 by pavroo