User Tools

Site Tools


pl:upgrade_higher_release

Aktualizacja do wyższej wersji

Możliwa jest aktualizacja obecnej instalacji Sparky z wersji niższej do wyższej.

Począwszy od marca 2020, Sparky używa nazw gałęzi w repozytoriach co pozwala na uproszczenie samego procesu aktualizacji.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/upgrade_higher_release.txt · Last modified: 2020/03/30 22:26 by pavroo