User Tools

Site Tools


pl:how_to_install_longterm_liquorix_kernels

Jak zainstalować jądro Liquorix

Metoda ręczna

Otwórz terminal tekstowy (konsola emulatora) i wpisz:

sudo -i

lub

sudo su

wprowadź hasło roota i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej w terminalu.

Użyj edytora tekstu, takiego jak leafpad lub nano.

 leafpad /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list

Dodaj następujący wiersz

deb http://liquorix.net/debian sid main

Zapisz i wyjdź

Odśwież listę pakietów:

apt-get update

Zainstaluj klucz publiczny:

Wszystkie paczki w repozytorium likorix są podpisane. Uruchom poniższe polecenie, aby zainstalować pakiet kluczy dla liquorix.net.

apt-get install liquorix-keyring

Zainstaluj jądro:

Jądro Liquorix można zainstalować za pomocą meta-pakietów. Zagwarantuje to zainstalowanie najnowszego jądra przy każdej aktualizacji.

32-bit bez PAE (HIGHMEM4G):

apt-get install linux-image-liquorix-686 linux-headers-liquorix-686

32-bit z PAE (HIGHMEM64G):

apt-get install linux-image-liquorix-686-pae linux-headers-liquorix-686-pae

64-bitowy:

apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64

W moim systemie też musiałem to zrobić

update-grub

Przez Sparky APTus

Otwórz Menu→ System→ Sparky APTus.

Odśwież listę pakietów.

Przejdź do zakładki System→ Zainstaluj jądro Liquorix. Postępuj zgodnie z instrukcją.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/how_to_install_longterm_liquorix_kernels.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)