User Tools

Site Tools


pl:how_to_install_longterm_liquorix_kernels

Jak zainstalować jądro Liquorix

Metoda ręczna

Otwórz terminal tekstowy (konsola emulatora) i wpisz:

sudo -i

lub

sudo su

wprowadź hasło roota i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej w terminalu.

Użyj edytora tekstu, takiego jak leafpad lub nano.

 leafpad /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list

Dodaj następujący wiersz

deb http://liquorix.net/debian sid main

Zapisz i wyjdź

Odśwież listę pakietów:

apt-get update

Zainstaluj klucz publiczny:

Wszystkie paczki w repozytorium likorix są podpisane. Uruchom poniższe polecenie, aby zainstalować pakiet kluczy dla liquorix.net.

apt-get install liquorix-keyring

Zainstaluj jądro:

Jądro Liquorix można zainstalować za pomocą meta-pakietów. Zagwarantuje to zainstalowanie najnowszego jądra przy każdej aktualizacji.

32-bit bez PAE (HIGHMEM4G):

apt-get install linux-image-liquorix-686 linux-headers-liquorix-686

32-bit z PAE (HIGHMEM64G):

apt-get install linux-image-liquorix-686-pae linux-headers-liquorix-686-pae

64-bitowy:

apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64

W moim systemie też musiałem to zrobić

update-grub

Przez Sparky APTus

Otwórz Menu→ System→ Sparky APTus.

Odśwież listę pakietów.

Przejdź do zakładki System→ Zainstaluj jądro Liquorix. Postępuj zgodnie z instrukcją.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/how_to_install_longterm_liquorix_kernels.txt · Last modified: 2019/09/02 13:03 by pavroo