User Tools

Site Tools


pl:virtualbox_fullscreen_problem_installing_guest_additions_on_sparkylinux

Problem Virtualbox w trybie pełnoekranowy, instalowanie dodatku gościa w Sparkylinux

https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#idp94103856

4.2.2.1 Instalowanie dodatków gościa systemu Linux

Dodatki gości VirtualBox dla systemu Linux znajdują się na tym samym wirtualnym dysku CD-ROM co Dodatki dla gości dla systemu Windows. Są one również dostarczane z programem instalacyjnym prowadzącym użytkownika przez proces instalacji, chociaż z powodu znacznych różnic między dystrybucjami Linuksa instalacja może być nieco bardziej złożona.

Instalacja zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Przed zainstalowaniem dodatków gościa należy przygotować system gościa do budowania zewnętrznych modułów jądra. Działa to podobnie, jak opisano w Sekcji 2.3.2, „Moduł jądra VirtualBox”, z tym wyjątkiem, że ten krok musi być teraz wykonany w gościu Linux zamiast na systemie hosta Linux, jak tam opisano.

Ponownie, podobnie jak w przypadku hostów Linux, zalecamy używanie DKMS, jeśli jest dostępny dla systemu-gościa. Jeśli nie jest zainstalowany, użyj tego polecenia dla systemów Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install dkms

Pamiętaj, aby zainstalować DKMS przed instalacją dodatków dla gości Linux. Jeśli DKMS nie jest dostępny lub nie jest zainstalowany, moduły jądra gościa będą musiały zostać odtworzone ręcznie za każdym razem, gdy jądro gościa zostanie zaktualizowane za pomocą polecenia

/etc/init.d/vboxadd setup

jako root (sudo).

Włóż plik CD VBoxGuestAdditions.iso do wirtualnego napędu CD-ROM gościa z systemem Linux, dokładnie tak samo, jak opisano dla gościa z systemem Windows w Sekcji 4.2.1.1, „Instalacja”.

Przejdź do katalogu, w którym jest podłączony napęd CD-ROM i uruchom go jako root:

sh ./VBoxLinuxAdditions.run

Dla Twojej wygody udostępniamy następujące instrukcje krok po kroku dotyczące świeżo zainstalowanych kopii najnowszych wersji najpopularniejszych dystrybucji Linuksa. Po wykonaniu tych kroków przygotowawczych możesz uruchomić instalatora VirtualBox Guest Additions zgodnie z powyższym opisem.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/virtualbox_fullscreen_problem_installing_guest_additions_on_sparkylinux.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)