User Tools

Site Tools


pl:sparky_codecs

Sparky Codecs

Narzędzie Sparky Codecs może zainstalować wszystkie dostępne kodeki multimedialne i wtyczki przeglądarki internetowej. Ponieważ Sparky jest dostarczany z preinstalowanymi kodekami i wtyczkami multimedialnymi (pełne wersje), użytkownicy Sparky Base Editions mogą zainstalować obsługę multimediów jednym kliknięciem.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-codecs

Następnie uruchom Sparky Codecs Installer z Sparky APTus → zakładka Kodeki

Sparky Codecs Installer


This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_codecs.txt · Last modified: 2019/08/19 15:08 by pavroo