User Tools

Site Tools


pl:sparky_codecs

Sparky Codecs

Narzędzie Sparky Codecs może zainstalować wszystkie dostępne kodeki multimedialne i wtyczki przeglądarki internetowej. Ponieważ Sparky jest dostarczany z preinstalowanymi kodekami i wtyczkami multimedialnymi (pełne wersje), użytkownicy Sparky Base Editions mogą zainstalować obsługę multimediów jednym kliknięciem.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-codecs

Następnie uruchom Sparky Codecs Installer z Sparky APTus → zakładka Kodeki

Sparky Codecs Installer


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_codecs.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)