User Tools

Site Tools


pl:repository_oldstable

Repozytoria Sparky linii starej stabilnej

Sparky z linii oldstable opiera się na pakietach Debiana „oldstable”.

Repozytorium

Użytkownicy gałęzi Debiana „oldstable” powinni dodać repozytoria Sparky tyche (oldstable) i core, aby uzyskać dostęp do repozytoriów Sparky:

 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

i wklej do pliku:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ tyche main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ tyche main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main

Utwórz plik preferencji:

 sudo nano /etc/apt/preferences.d/sparky

i wklej do pliku:

 Package: *
 Pin: release o=SparkyLinux
 Priorytet pinów: 1001

Możesz również zainstalować pakiety „sparky-apt” i „sparky4-apt”.

Klucz publiczny

Pobierz klucz publiczny Sparky jako pakiet „deb” z:

https://repo.sparkylinux.org/pool/main/s/sparky-keyring/

Następnie go zainstaluj:

 sudo dpkg -i /path/to/sparky-keyring_VERSION_all.deb
 sudo apt-key add /usr/share/keyrings/sparky.gpg.key

lub pobierz klucz ręcznie (należy zainstalować „wget”):

 wget -O - https://repo.sparkylinux.org/sparky.gpg.key | sudo apt-key add -

Upewnij się, że masz zainstalowany pakiet 'apt-transport-https' (tylko Sparky do wersji 4.x).

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/repository_oldstable.txt · Last modified: 2020/03/24 13:40 by pavroo