User Tools

Site Tools


pl:enlightenment_installation

Instalacja Enlightenment

Pakiety menadżera okien Enlightenment znajdujące się w repozytorium SparkyLinux można zainstalować na Sparky i Debianie.

Instalacja:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install enlightenment

Pakiet „oświecenia” instaluje zaplecze „polkit”, takie jak:

 policykit-1-gnome
 polkit-kde-agent-1
 mate-polkit
 lxqt-policykit
 lxpolkit

Upewnij się, że Twoja instalacja Enlightenment włączyła jedno z powyższych narzędzi podczas uruchamiania.

Aby to zrobić ręcznie, przejdź do Ustawienia→ Aplikacje→ Aplikacje startowe. Znajdź jedno z narzędzi na liście „System” lub „Aplikacje” i dodaj je do uruchamiania (zaznacz w zakładce „Zamów”).

Drugim sposobem na to jest edycja (lub utworzenie, jeśli nie istnieje) pliku:

 ~HOME/.e/e/applications/startup/.order

Następnie dodaj plik „.desktop” powyższych narzędzi, na przykład „polkit”:

 polkit.desktop
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/enlightenment_installation.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)