User Tools

Site Tools


pl:create_live_usb

Tworzenie dysku Live USB


W systemie Windows

Korzystając z systemu operacyjnego Windows, możesz utworzyć dysk Live USB Sparkylinux za pomocą jednego z narzędzi, na przykład:

Jak zapisać Sparkylinux ISO na pendrivie w systemie Windows?

1. Podłącz przynajmniej 2 GB pamięć USB do komputera i uruchom jedną z aplikacji wymienionych powyżej.

2. Kliknij „Przeglądaj” i wybierz pobrany obraz ISO SparkyLinux.

3. Wybierz napęd USB i kliknij „Utwórz”.

Teraz możesz uruchomić Sparkylinux z pendrive'a, zmieniając kolejność uruchamiania w BIOS/UEFI twojego komputera.


W systemie Linux

W trybie graficznym

Istnieje kilka aplikacji współpracujących z interfejsem graficznym (GUI) do tworzenia kopii Sparky na pamięci USB.

1. Mintstick - dostępny również w Linux Mint i jego pochodnych oraz SparkyLinux.

Po prostu wybierz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.

2. Kreator dysku Live USB - narzędzie Sparky, które używa 'dd'.

Wybiaerz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.

3. Unetbootin - dostępny w większości dystrybucji Linux.


W trybie tekstowym

W systemie Linux możesz skopiować obraz ISO w trybie tekstowym za pomocą polecenia dd.

Najpierw musisz sprawdzić, jaki jest numer podłączonego dysku USB.

Może być: sdb, sdc, sde, etc.

Otwórz terminal emulator i wpisz:

 sudo fdisk -l

a następnie podaj swoje hasło.

To tylko przykład, który pokazuje:

 • sda - dysk twardy
 /dev/sda1 *      2048 40962047 40960000  19,5G 83 Linux
 /dev/sda2      40962048 81922047 40960000  19,5G 83 Linux
 /dev/sda3      81922048 83970047  2048000  1000M 82 Linux swap / Solaris
 • sdb - USB pen drive (system plików FAT32)
 /dev/sdb1 *      2048 31260671 31258624  14,9G b W95 FAT32

Następnym krokiem jest usunięcie poprzednich informacji o partycji z USB, więc wykonaj kopię zapasową danych przed sformatowaniem pendrive'a.

Odmontuj pendrive:

 umount /dev/sdb

Sformatuj go w systemie plików FAT32:

 sudo mkfs.vfat /dev/sdb

Teraz skopiuj obraz ISO Sparky na dysk USB:

 sudo dd if=~/Desktop/sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576

Gdzie:

 • '~/Desktop/sparkylinux.iso' to nazwa i lokalizacja pobranego obrazu (na przykład znajduje się na pulpicie)
 • '/dev/sdb' jest docelowym dyskiem USB.
 • jeśli twój system nie obsługuje „oflag=direct”, możesz po prostu to pominąć, ponieważ ma to na celu nieco przyspieszenie procesu.

Ostrzeżenie: upewnij się, że ustawiłeś prawidłową ścieżkę urządzenia, ponieważ proces ten usunie wszystkie dane, które były wcześniej na określonym urządzeniu!

Pamiętaj, nie dołączaj liczby całkowitej do napędu USB, np. „/dev/sdb1”, ponieważ odnosi się do istniejącej partycji na tym dysku, a nie do samego napędu.

Gdy Live USB zostanie poprawnie utworzone przez dd, powinna zostać wyświetlona informacja podobna do poniższej:

 sudo dd if=~/Desktop/sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576 
 706+1 records in
 706+1 records out
 740601856 bytes (741 MB) copied, 91.7024 s, 8.1 MB/s

pl/create_live_usb.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1