User Tools

Site Tools


pl:create_live_usb

Tworzenie dysku Live USB


W systemie Windows

Korzystając z systemu operacyjnego Windows, możesz utworzyć dysk Live USB Sparkylinux za pomocą jednego z narzędzi, na przykład:

Jak zapisać Sparkylinux ISO na pendrivie w systemie Windows?

1. Podłącz przynajmniej 2 GB pamięć USB do komputera i uruchom jedną z aplikacji wymienionych powyżej.

2. Kliknij „Przeglądaj” i wybierz pobrany obraz ISO SparkyLinux.

3. Wybierz napęd USB i kliknij „Utwórz”.

Teraz możesz uruchomić Sparkylinux z pendrive'a, zmieniając kolejność uruchamiania w BIOS/UEFI twojego komputera.


W systemie Linux

W trybie graficznym

Istnieje kilka aplikacji współpracujących z interfejsem graficznym (GUI) do tworzenia kopii Sparky na pamięci USB.

1. Mintstick - dostępny również w Linux Mint i jego pochodnych oraz SparkyLinux.

Po prostu wybierz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.

2. Kreator dysku Live USB - narzędzie Sparky, które używa 'dd'.

Wybiaerz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.

3. Unetbootin - dostępny w większości dystrybucji Linux.


W trybie tekstowym

W systemie Linux możesz skopiować obraz ISO w trybie tekstowym za pomocą polecenia dd.

Najpierw musisz sprawdzić, jaki jest numer podłączonego dysku USB.

Może być: sdb, sdc, sde, etc.

Otwórz terminal emulator i wpisz:

 sudo fdisk -l

a następnie podaj swoje hasło.

To tylko przykład, który pokazuje:

 • sda - dysk twardy
 /dev/sda1 *      2048 40962047 40960000  19,5G 83 Linux
 /dev/sda2      40962048 81922047 40960000  19,5G 83 Linux
 /dev/sda3      81922048 83970047  2048000  1000M 82 Linux swap / Solaris
 • sdb - USB pen drive (system plików FAT32)
 /dev/sdb1 *      2048 31260671 31258624  14,9G b W95 FAT32

Następnym krokiem jest usunięcie poprzednich informacji o partycji z USB, więc wykonaj kopię zapasową danych przed sformatowaniem pendrive'a.

Odmontuj pendrive:

 umount /dev/sdb

Sformatuj go w systemie plików FAT32:

 sudo mkfs.vfat /dev/sdb

Teraz skopiuj obraz ISO Sparky na dysk USB:

 sudo dd if=~/Desktop/sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576

Gdzie:

 • '~/Desktop/sparkylinux.iso' to nazwa i lokalizacja pobranego obrazu (na przykład znajduje się na pulpicie)
 • '/dev/sdb' jest docelowym dyskiem USB.
 • jeśli twój system nie obsługuje „oflag=direct”, możesz po prostu to pominąć, ponieważ ma to na celu nieco przyspieszenie procesu.

Ostrzeżenie: upewnij się, że ustawiłeś prawidłową ścieżkę urządzenia, ponieważ proces ten usunie wszystkie dane, które były wcześniej na określonym urządzeniu!

Pamiętaj, nie dołączaj liczby całkowitej do napędu USB, np. „/dev/sdb1”, ponieważ odnosi się do istniejącej partycji na tym dysku, a nie do samego napędu.

Gdy Live USB zostanie poprawnie utworzone przez dd, powinna zostać wyświetlona informacja podobna do poniższej:

 sudo dd if=~/Desktop/sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576 
 706+1 records in
 706+1 records out
 740601856 bytes (741 MB) copied, 91.7024 s, 8.1 MB/s

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/create_live_usb.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)