User Tools

Site Tools


pl:sparky_player

Sparky Player

Sparky Player to proste i bardzo małe narzędzie, które pozwala odtwarzać dowolny plik audio lub wideo, który:

- jest dostępny tylko z menu kontekstowego

- nie zawiera standardowej pozycji w menu pulpitu

- nie zawiera żadnego przycisku ani innych funkcji graficznych

- używa „ffplay” do odtwarzania wszystkich plików audio i wideo

- odtwarza wszystkie pliki audio i wideo obsługiwane przez „ffplay” za pośrednictwem „libavcodecs”

Instalacja:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-player

Po prostu zaznacz plik audio lub wideo i wybierz „Sparky Player”, aby go odtworzyć, lub ustaw „Sparky Player” jako domyślny odtwarzacz dla wybranego pliku multimedialnego.

Możliwe jest zarządzanie odtwarzaniem pliku audio lub wideo w oknie odtwarzacza za pomocą klawiatury, na przykład:

- pauza = spacja

- quit = q lub Esc

- pełny ekran = f

- strzałka w prawo = do przodu

- lewa strzałka = wstecz

Sparky Player

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_player.txt · Last modified: 2019/08/24 14:54 by pavroo