User Tools

Site Tools


pl:sparky_player

Sparky Player

Sparky Player to proste i bardzo małe narzędzie, które pozwala odtwarzać dowolny plik audio lub wideo, który:

- jest dostępny tylko z menu kontekstowego

- nie zawiera standardowej pozycji w menu pulpitu

- nie zawiera żadnego przycisku ani innych funkcji graficznych

- używa „ffplay” do odtwarzania wszystkich plików audio i wideo

- odtwarza wszystkie pliki audio i wideo obsługiwane przez „ffplay” za pośrednictwem „libavcodecs”

Instalacja:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-player

Po prostu zaznacz plik audio lub wideo i wybierz „Sparky Player”, aby go odtworzyć, lub ustaw „Sparky Player” jako domyślny odtwarzacz dla wybranego pliku multimedialnego.

Możliwe jest zarządzanie odtwarzaniem pliku audio lub wideo w oknie odtwarzacza za pomocą klawiatury, na przykład:

- pauza = spacja

- quit = q lub Esc

- pełny ekran = f

- strzałka w prawo = do przodu

- lewa strzałka = wstecz

Sparky Player

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_player.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)