User Tools

Site Tools


pl:install

Instalacja systemu

SparkyLinux można zainstalować na dysku twardym za pomocą jednego z instalatorów dostępnych na obrazach ISO Sparky.

Wszystkie obsługują instalację na komputerach z BIOS i UEFI 32 i 64-bitowych.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/install.txt · Last modified: 2019/08/16 13:49 by pavroo