User Tools

Site Tools


pl:install

Instalacja systemu

SparkyLinux można zainstalować na dysku twardym za pomocą jednego z instalatorów dostępnych na obrazach ISO Sparky.

Wszystkie obsługują instalację na komputerach z BIOS i UEFI 32 i 64-bitowych.

  • Calamares - dostępny od wersji Sparky 4.6 (wymaga min. 1 GB pamięci RAM)
  • Sparky Installer - domyślny instalator do wersji Sparky 4.5 (już nieużywany)
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/install.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)