User Tools

Site Tools


pl:sparky_play

Sparky Play

Sparky Play MP3 to proste, małe narzędzie oparte na Yad, które umożliwia przeszukiwanie katalogów i odtwarzanie plików audio MP3.

Narzędzie pozwala na:

- wybranie katalogu do przeszukania za pomocą słowa kluczowego (piosenkarz, nazwa piosenki itp., cokolwiek jest użyte w nazwie pliku mp3) lub

- użycie *, aby znaleźć wszystkie pliki mp3 w wybranym katalogu

- wyświetlenie wszystkich plików mp3 znalezionych, w rozwijanym menu

- odtwarzanie plików mp3

Instalacja:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-play

Narzędzie zostało stworzone przez Eltona, częściowo w oparciu o dzieło Raimundo Portela.

Sparky Play

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_play.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)