User Tools

Site Tools


pl:enlightenment_applications

Aplikacje Enlightenment

Programiści Enlightenment udostępniają aplikacje utworzone specjalnie dla pulpitu Enlightenment.

Niektóre z nich są dostępne w repozytorium SparkyLinux:

pl/enlightenment_applications.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)