User Tools

Site Tools


pl:sparky_su

Sparky SU

To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su/sudo (spsu/spsudo), umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root/sudo bez konieczności wywoływania su/sudo w emulatorze terminali.

Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root/sudo.

Instalacja:

 sudo apt install sparky-su

spsu

Stosowanie:

 spsu polecenie

Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsu:

 spsu "x-terminal-emulator -e polecenie"

spsudo

Stosowanie:

 spsudo polecenie

Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsudo:

 spsudo "x-terminal-emulator -e polecenie"

Sparky SU

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_su.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)