User Tools

Site Tools


pl:sparky_su

Sparky SU

To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su (spsu), umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root bez konieczności wywoływania su w emulatorze terminali.

Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root.

Instalacja:

 sudo apt install sparky-su

Stosowanie:

 spsu polecenie

Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsu:

 spsu "x-terminal-emulator -e polecenie"

Sparky SU

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_su.txt · Last modified: 2019/08/22 22:17 by pavroo