User Tools

Site Tools


pl:sparky_su

Sparky SU

To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su/sudo (spsu/spsudo), umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root/sudo bez konieczności wywoływania su/sudo w emulatorze terminali.

Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root/sudo.

Instalacja:

 sudo apt install sparky-su

spsu

Stosowanie:

 spsu polecenie

Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsu:

 spsu "x-terminal-emulator -e polecenie"

spsudo

Stosowanie:

 spsudo polecenie

Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsudo:

 spsudo "x-terminal-emulator -e polecenie"

Sparky SU

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_su.txt · Last modified: 2020/04/19 17:46 by pavroo