User Tools

Site Tools


pl:obmenu_generator

Generator menu Openbox

Generator Openbox Menu generuje statyczne lub dynamiczne menu, z ikonami lub bez, dla menadżera okien Openbox.

Może być używany zamiast standardowego menu Debiana.

Instalacja

 sudo apt-get install obmenu-generator

Alternatywna metoda instalacji

Zainstaluj zależności:

 sudo apt-get install build-essential cpanminus git

Zainstaluj generator:

 git clone git://github.com/trizen/obmenu-generator
 sudo cp obmenu-generator/obmenu-generator /usr/bin
 sudo cp -r obmenu-generator/schema.pl ~/.config/obmenu-generator/
 sudo cpanm Linux::DesktopFiles
 sudo cpanm Data::Dump
 sudo chmod +x /usr/bin/obmenu-generator

Uruchom generator w terminalu

Dynamiczne menu z ikonami:

 obmenu-generator -p -i

Statyczne menu z ikonami:

 obmenu-generator -s -i

Starsza wersja menu zostanie przeniesiona z pliku:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml

do kopii:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml.bak

Problemy

Jeśli tworzenie menu zostanie zatrzymane lub w ogóle nie działa, po świeżej instalacji Sparky:

1. Usuń folder konfiguracji ze wszystkimi plikami:

 rm -rf ~HOME/.config/obmenu-generator

2. Wykonaj re-instalację pakietu:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install --reinstall obmenu-generator

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/obmenu_generator.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)