User Tools

Site Tools


pl:obmenu_generator

Generator menu Openbox

Generator Openbox Menu generuje statyczne lub dynamiczne menu, z ikonami lub bez, dla menadżera okien Openbox.

Może być używany zamiast standardowego menu Debiana.

Instalacja

 sudo apt-get install obmenu-generator

Alternatywna metoda instalacji

Zainstaluj zależności:

 sudo apt-get install build-essential cpanminus git

Zainstaluj generator:

 git clone git://github.com/trizen/obmenu-generator
 sudo cp obmenu-generator/obmenu-generator /usr/bin
 sudo cp -r obmenu-generator/schema.pl ~/.config/obmenu-generator/
 sudo cpanm Linux::DesktopFiles
 sudo cpanm Data::Dump
 sudo chmod +x /usr/bin/obmenu-generator

Uruchom generator w terminalu

Dynamiczne menu z ikonami:

 obmenu-generator -p -i

Statyczne menu z ikonami:

 obmenu-generator -s -i

Starsza wersja menu zostanie przeniesiona z pliku:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml

do kopii:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml.bak

Problemy

Jeśli tworzenie menu zostanie zatrzymane lub w ogóle nie działa, po świeżej instalacji Sparky:

1. Usuń folder konfiguracji ze wszystkimi plikami:

 rm -rf ~HOME/.config/obmenu-generator

2. Wykonaj re-instalację pakietu:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install --reinstall obmenu-generator

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/obmenu_generator.txt · Last modified: 2020/03/06 00:01 by pavroo