User Tools

Site Tools


pl:trinity_desktop

Trinity

Projekt Trinity Desktop Environment (TDE) to środowisko pulpitu komputerowego dla systemów operacyjnych typu Unix, którego głównym celem jest zachowanie funkcji i formy tradycyjnyego pulpitu.

Projekt TDE rozpoczął się jako kontynuacja środowiska KDE wersja 3. Nazwa Trinity została wybrana częściowo dlatego, że słowo to oznacza „trzy”, a TDE było kontynuacją KDE 3. TDE jest teraz własnym projektem środowiska pulpitu.

Projekt TDE został założony i jest nadal prowadzony przez Timothy Pearson. Timothy jest doświadczonym i wykwalifikowanym programistą i był koordynatorem KDE 3.x poprzednich wydań Kubuntu.

Instalacja

Trinity jest dostarczany do Sparky jako pulpit z zewnętrznego źródła i wykorzystuje zewnętrzne repozytoria, co pozwala zainstalować pulpit na dwa sposoby:

1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky MinimalGUI/CLI. Uruchamiając minimalne ISO, uruchom Sparky Advanced Installer i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity.

Pulpitu Pantheon został usunięty z listy instalacji minimalnych obrazów ISO.

2. Sparky APTus - karta Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity, obok istniejącego, innego pulpitu.

Trinity

Dostawca pakietów

Pulpit Trinity jest przygotowany dla systemów operacyjnych opartych na Debianie (nie tylko) przez zespół Trinity, który jest dostępny na stronie projektu: www.trinitydesktop.org

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/trinity_desktop.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)