User Tools

Site Tools


pl:live_usb_creator

Kreator Live USB

Live USB Creator to bazująca na Yad graficzna nakładka na polecenie dd, które tworzy bootowalny dysk Live USB z dystrybucją system Linux.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-live-usb-creator

Live USB Creator

Podłącz nośnik flash USB zanim rozpoczniesz używanie kreatora, następnie wybierz:

  • obraz iso dystrybucji Linux
  • podłączony do portu USB nośnik flash USB (pen drive)

i kliknij przycisk “Kopiuj na klucz USB”.

Ten proces całkowicie wyczyści wybrany nośnik USB, więc skopuj z niego dane, jeśli jakieś posiadasz.


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/live_usb_creator.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)