User Tools

Site Tools


pl:linux_kernel

Najnowsze jądro Linux

Sparky jest domyślnie dostarczany z Debianowym jądrem Linux, lecz dostępna jest również najnowsza stabilna wersja jądra systemu Linux z repozytorium Sparky „unstable”.

Aby zainstalować najnowsze Sparkowe jądro Linux, aktywuj repozytorium Sparky “unstable”.

Następnie zaktualizuj listę pakietów:

 sudo apt-get update

Następnie zainstaluj meta pakiet, który pobierze i zainstaluje Sparkowy kernel.

amd64:

 sudo apt-get install linux-image-sparky-amd64

686-pae:

 sudo apt-get install linux-image-sparky-686-pae

Nagłówki (headers) jądra Linux mogą byc zainstalowane również za pośrednictwem meta pakietów.

amd64:

 sudo apt-get install linux-headers-sparky-amd64

686-pae:

 sudo apt-get install linux-headers-sparky-686-pae
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/linux_kernel.txt · Last modified: 2020/03/06 00:07 by pavroo