User Tools

Site Tools


pl:sparky_obmenu

Sparky Obmenu

Sparky Obmenu zapewnia konfigurację Sparky dla Obmenu. Może być używany zamiast standardowego menu Debiana lub Obmenu Generator.

Instalacja

Obmenu

Obmenu to graficzny edytor menu dla menedżera okien Openbox. Openbox używa XML do przechowywania preferencji menu, a ich ręczna edycja może szybko stać się nużąca. To narzędzie zapewnia wygodną metodę edycji menu w interfejsie graficznym, nie tracąc przy tym zaawansowanych funkcji Openbox.

Instalacja tylko pakiet obmenu:

 sudo apt-get install obmenu

Sparky Obmenu

'sparky-obemnu' instaluje pakiet 'obmenu' oraz dostarczagotową do użycia konfigurację Sparky dla Obmenu (począwszy od Sparky 6).

 sudo apt-get install sparky-obmenu

Stary plik konfiguracyjny menu Openbox zostanie zachowany jako backup podczas procesu instalacji.

Obmenu z konfiguracją Sparky

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_obmenu.txt · Last modified: 2020/03/06 00:30 by pavroo