User Tools

Site Tools


pl:virtualbox_efi_boot_failed

Uruchomienie nie powiodło się po instalacji Sparky w trybie Virtualbox EFI

Instalując SparkyLinux w VirtualBox w trybie Efi, zainstalowany system nie może się uruchomić.

W większości przypadków VirtualBox uruchomi powłokę EFI.

VirtualBox Efi Shell

Aby ręcznie uruchomić Sparky 64 bit:

 fs0:\EFI\sparky\grubx64.efi

Aby ręcznie uruchomić Sparky 32 bit:

 fs0:\EFI\sparky\grubia32.efi

Jeśli użyłeś automatycznego partycjonowania, plik efi został zainstalowany na partycji /dev/sda1. Jeśli uzyłeś innej partycji dla pliku efi, zmień numer partycji.

Jeśli uruchomiłeś Sparky ręcznie, napraw start w następujący sposób:

64 bit:

 sudo mount /dev/sda1 /mnt
 cd /mnt
 sudo echo '\EFI\sparky\grubx64.efi' > startup.nsh

32 bit:

 sudo mount /dev/sda1 /mnt
 cd /mnt
 sudo echo '\EFI\sparky\grubia32.efi' > startup.nsh

Następnie restart systemu:

 reboot
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/virtualbox_efi_boot_failed.txt · Last modified: 2019/09/04 21:32 by pavroo