User Tools

Site Tools


pl:lumina_desktop

Lumina Desktop

„Lumina Desktop Environment jest lekkim interfejsem systemowym zaprojektowanym do użytku w dowolnym systemie operacyjnym podobnym do Uniksa. Lumina opiera się na wykorzystaniu wtyczek, które umożliwiają dowolne ustawienie całego interfejsu dla każdego użytkownika. Układ pulpitu jest domyślnie włączony lecz może być konfigurowany przez administratora systemu. ”

Instalacja

Pakiet Lumina jest kompilowana i dostępna w repozytoriach Sparky; można go zainstalować na dwa sposoby:

1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky MinimalGUI/CLI. Po uruchomieniu ISO Minimal, uruchom Sparky Advanced Installer i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jedną z 20 pulpitów, w tym Lumina.

2. Sparky APTus - zakładka Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jedną z 20 pulpitów, w tym Lumina, obok istniejącego, innego pulpitu.

Lumina

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/lumina_desktop.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)