User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_system

Sparky Backup System

To narzędzie pozwala utworzyć hybrydowy obraz ISO z instalacji SparkyLinux, a następnie zainstalować go na nowym komputerze lub innym dysku twardym/USB lub innej partycji.

Sparky Backup System zawiera dwa narzędzia:

- sparky-backup-core - zapewnia narzędzie do tworzenia kopii zapasowej oparte linii poleceń oraz instalator tekstowy i GUI (oparty na Yad), o nazwie Sparky Advanced Installer

- sparky-backup-sys - zapewnia interfejs GUI (oparty na Yad) do tekstowego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Powinieneś także przeczytać Tricks & Tips, aby uzyskać dodatkową, przydatną pomoc.

Narzędzie jest oparte na Remastersys i Remastersys-GUI.

Sparky Backup jest używany od 2012 roku jako domyślny kreator iso Sparky.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_backup_system.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)