User Tools

Site Tools


pl:sparky_system

Sparky System

Sparky System jest małym, bazującym na Yad narzędziem do zbierania i wyświetlania informacji o systemie.

Moduły:

  • Informacje o CPU
  • Informacje o użyciu pamięci
  • Urządzenia PCI bus
  • Załadowane moduły jądra
  • Stan baterii
  • Informacje o sensorach
  • Użycie przestrzeni dysku

Instalacja

sudo apt install sparky-system

Sparky System

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_system.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)